Model cerere concediu de odihnă

Model cerere concediu de odihnă

Obține modelul pentru cererea de concediu de odihnă.

Formulă de adresare
Informații personale
Perioada
..
..

Pentru a consulta lista zilelor libere legale din perioada solicitată, vă invităm să accesați acest link.

......... / ...............

Subsemnatul _ _ _ _ _ _ _ _ , angajat al _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția de _ _ _ _ _ _ _ _ , vă rog să îmi aprobați efectuarea unui număr de _ _ _ zile de concediu de odihnă, în perioada _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _.

Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _