Te ajutăm cu demisia

De aici poți descarcă diferite modele de cereri de demisie și poți afla care este ultima zi de lucru după perioada de preaviz utilizând calculatorul nostru.

Ce este demisia?

Potrivit legii, demisia este un act unilateral din partea salariatului prin care acesta solicită încheierea contractului său de muncă. Pentru a înțelege cât mai mult posibil toate aspectele legale legate de demisie, ar trebui să apelăm la articolul 81 din Codul Muncii actualizat unde se reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate.

Formular demisie (cerere demisie) - Model standard

Demisia nu trebuie aprobată, singurul lucru necesar fiind acela ca angajatorul să ia act de existența ei. Prin urmare, este necesară o notificare scrisă din partea angajatului.

Potrivit articolului 81 din Codul muncii, termenul de preaviz este perioada convenită între părți în contractul individual de muncă sau stipulată în contractul colectiv de muncă. Perioada de preaviz nu va depăși 20 de zile lucrătoare pentru angajații cu funcții de executie și 45 de zile lucrătoare pentru angajații cu funcții de conducere. Te ajutăm sa calculezi preavizul. Află mai multe accesând acest link »

Cea mai des folosită formă de demisie este cea cu preaviz (respectând clauzele din contractul individual sau colectiv de muncă). Citeste mai mult »

Vă propunem următorul model de demisie cu preaviz:

......... / ...............
D E M I S I E
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, vă rog să luați act de demisia mea urmând să încetez activitatea la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _. Perioada de timp dintre prezenta notificare și data încetării activității reprezintă preavizul de ___ zile lucrătoare/calendaristice prevăzut în contractul individual de muncă. În cazul în care doriți să renunțați parțial sau total la preaviz vă rog să-mi comunicați.
opțional - [ Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitățile și experiențele pe care le-am avut în timp ce am lucrat pentru companie. Dacă aveți nevoie de orice informații suplimentare sau de ajutor cu tranziția, vă rog să nu ezitați să mă contactați. ]
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _

Formular demisie - Model cu acordul părților

Încetarea contractului de muncă prin acordul părților este prevăzută în Codul Muncii (art. 55 lit. b) și este o modalitate simplă și rapidă de a înceta un contract de muncă. Această poate fi inițiată fie de salariat, fie de angajator. Citeste mai mult »

......... / ...............
Stimată doamna/domnule [numele sau funcţia șefului direct],
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, în temeiul art. 55, litera b din Codul Muncii, vă rog să îmi aprobaţi încetarea activităţii prin acordul părţilor începând cu data de _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _

Formular demisie - Model fără preaviz

Demisia fără preaviz. Conform art 81, punctul 8 din codul muncii "salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă". Citeste mai mult »

......... / ...............
D E M I S I E
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, vă rog să luați act de demisia mea urmând să încetez activitatea la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ în conformitate cu art nr. 81 alin. (8) din Codul Muncii, considerând nerespectarea de către _ _ _ _ _ _ _ _ _ a următoarelor obligații din contractul individual de muncă: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _