Încetarea contractului de munca prin acordul părților

Angajatorii și angajații pot să convină ca acestia din urmă să părăsească compania la o anumita data, prin acordul părților. Încetarea unui contract de muncă prin acordul părților este reglementată în articolul 55 alineatul (b) din Codul Muncii și nu este echivalentă cu demisia.

Din nefericire, auzim adesea denumirea greșită „demisie prin acordul părților” făcându-se o confuzie între două dintre cele mai folosite modalităţi de încetare a contractului individual de muncă: încetarea prin acordul părţilor şi încetarea prin demisie. Încetarea a contractului prin acordul părților poate fi inițiată atât de către angajați, cât și de către angajatori. În cele mai multe cazuri, aceasta este inițiată de angajat care ii solicită angajatorului încetarea raportului de muncă la o anumită dată. Această modalitate de încetare a contracutului de muncă nu este supusă unei perioade de preaviz, așa cum este cazul demisiei.

Vă propunem următorul model de cerere de încetare a contractului de muncă prin acordul părților:

......... / ...............
Stimată doamna/domnule [numele sau funcţia șefului direct],
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, în temeiul art. 55, litera b din Codul Muncii, vă rog să îmi aprobaţi încetarea activităţii prin acordul părţilor începând cu data de _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _

Pentru alte modele de cereri de demisie accesează linkurile de mai jos