Demisia fără preaviz.

O situație specială reglementată de Codul Muncii care permite demisia fără preaviz este atunci când un angajator nu își îndeplinește obligațiile contractuale (nu plătește salariile la timp, refuză să-ți acorde concediu, etc)

O astfel de demisie este o excepție și ar trebui să includă și și justificarea/argumentele salariatului care nu respectă perioada de preaviz.

Vă propunem următorul model de demisie fără preaviz:

......... / ...............
D E M I S I E
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, vă rog să luați act de demisia mea urmând să încetez activitatea la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ în conformitate cu art nr. 81 alin. (8) din Codul Muncii, considerând nerespectarea de către _ _ _ _ _ _ _ _ _ a următoarelor obligații din contractul individual de muncă: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _

Pentru alte modele de cereri de demisie accesează linkurile de mai jos