Ce este demisia

Potrivit legii, demisia este un act unilateral din partea salariatului prin care acesta solicită încheierea contractului său de muncă. Pentru a înțelege cât mai mult posibil toate aspectele legale legate de demisie, ar trebui să apelăm la articolul 81 din Codul Muncii actualizat unde se reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate.

Demisia nu trebuie aprobată, singurul lucru necesar fiind acela ca angajatorul să ia act de existența ei. Prin urmare, este necesară o notificare scrisă din partea angajatului.

Preavizul

Perioada de preaviz este perioada în care angajatul își poate căuta un loc de muncă, iar angajatorul poate găsi o altă persoană care să ocupe postul vacant. În perioada de preaviz, salariatul este obligat să respecte termenii contractului de muncă (program, îndeplinirea atribuțiilor, respectarea regulilor companiei etc.). În cazul în care un angajat nu respectă termenul de preaviz, angajatorul poate iniția oricând o anchetă disciplinară sau poate impune alte sancțiuni.

Vă propunem următorul model de demisie cu preaviz:

......... / ...............
D E M I S I E
Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, vă rog să luați act de demisia mea urmând să încetez activitatea la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _. Perioada de timp dintre prezenta notificare și data încetării activității reprezintă preavizul de ___ zile lucrătoare/calendaristice prevăzut în contractul individual de muncă. În cazul în care doriți să renunțați parțial sau total la preaviz vă rog să-mi comunicați.
opțional - [ Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitățile și experiențele pe care le-am avut în timp ce am lucrat pentru companie. Dacă aveți nevoie de orice informații suplimentare sau de ajutor cu tranziția, vă rog să nu ezitați să mă contactați. ]
Data _ _ _ _ _ _
Semnătura _ _ _ _ _ _

Pentru alte modele de cereri de demisie accesează linkurile de mai jos

Întrebări frecvente

Potrivit articolului 81 din Codul muncii, termenul de preaviz este perioada convenită între părți în contractul individual de muncă sau stipulată în contractul colectiv de muncă. Perioada de preaviz nu va depăși 20 de zile lucrătoare pentru angajații cu funcții de executie și 45 de zile lucrătoare pentru angajații cu funcții de conducere.